logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България обикновено е от 555 USD (минимална заплата) до 2.101 USD (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Потърсете позицията си и сравнете заплатата си с други служители, работещи в България.

Работни сфери
Средна нетна месечна заплата в България според проучването
USD
Извадка
icon

Автомобилна индустрия


Виж повече
993
1.015
icon

Администрация


Виж повече
890
1.310
icon

Банки


Виж повече
1.190
1.213
icon

Висш мениджмънт


Виж повече
2.328
879
icon

Дървообработваща промишленост


Виж повече
704
72
icon

Електротехника и енергетика


Виж повече
1.001
300
icon

Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
897
384
icon

Застрахователна дейност


Виж повече
903
244
icon

Изкуство и култура


Виж повече
682
142
icon

Икономика, финанси, счетоводство


Виж повече
1.076
1.901
icon

Информационни технологии


Виж повече
1.983
3.110
icon

Лизинг


Виж повече
1.216
10
icon

Маркетинг, реклама, ПР


Виж повече
1.044
1.135
icon

Машиностроене


Виж повече
943
299
icon

Медицина и социални грижи


Виж повече
910
943
icon

Мениджмънт


Виж повече
1.593
1.822
icon

Минно дело, металургия


Виж повече
883
14
icon

Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
763
619
icon

Обслужване на клиенти


Виж повече
936
312
icon

Общи работници


Виж повече
552
165
icon

Право


Виж повече
1.116
503
icon

Преводи


Виж повече
840
28
icon

Производство


Виж повече
856
211
icon

Публична администрация, самоуправление


Виж повече
848
131
icon

Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
694
98
icon

Сигурност и защита


Виж повече
777
164
icon

Строителство и недвижими имоти


Виж повече
1.055
590
icon

Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
524
34
icon

Телекомуникации


Виж повече
1.028
77
icon

Технологии, развитие


Виж повече
1.116
35
icon

Транспорт, спедиция, логистика


Виж повече
1.032
630
icon

Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
765
406
icon

Търговия


Виж повече
1.013
968
icon

Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
799
35
icon

Управление на качеството


Виж повече
998
70
icon

Услуги


Виж повече
718
150
icon

Фармацевтична промишленост


Виж повече
1.058
82
icon

Химическа промишленост


Виж повече
692
141
icon

Човешки ресурси


Виж повече
1.126
526