logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България обикновено е от 643 USD (минимална заплата) до 2.350 USD (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Потърсете позицията си и сравнете заплатата си с други служители, работещи в България.

Работни сфери
Средна нетна месечна заплата в България според проучването
USD
Извадка
icon

Автомобилна индустрия


Виж повече
1.171
1.077
icon

Администрация


Виж повече
1.035
1.268
icon

Банки


Виж повече
1.464
1.714
icon

Висш мениджмънт


Виж повече
2.518
1.130
icon

Дървообработваща промишленост


Виж повече
994
392
icon

Електротехника и енергетика


Виж повече
1.291
948
icon

Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.019
948
icon

Застрахователна дейност


Виж повече
1.032
635
icon

Изкуство и култура


Виж повече
1.027
443
icon

Икономика, финанси, счетоводство


Виж повече
1.399
1.843
icon

Информационни технологии


Виж повече
2.224
3.968
icon

Лизинг


Виж повече
1.360
71
icon

Маркетинг, реклама, ПР


Виж повече
1.307
1.552
icon

Машиностроене


Виж повече
1.219
914
icon

Медицина и социални грижи


Виж повече
1.109
1.693
icon

Мениджмънт


Виж повече
1.832
2.130
icon

Минно дело, металургия


Виж повече
1.032
128
icon

Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
934
1.143
icon

Обслужване на клиенти


Виж повече
1.160
599
icon

Общи работници


Виж повече
739
439
icon

Право


Виж повече
1.332
673
icon

Преводи


Виж повече
1.131
197
icon

Производство


Виж повече
1.134
851
icon

Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.106
489
icon

Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
981
503
icon

Сигурност и защита


Виж повече
978
582
icon

Строителство и недвижими имоти


Виж повече
1.275
1.361
icon

Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
726
333
icon

Телекомуникации


Виж повече
1.283
513
icon

Технологии, развитие


Виж повече
1.718
224
icon

Транспорт, спедиция, логистика


Виж повече
1.310
1.398
icon

Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.051
1.065
icon

Търговия


Виж повече
1.194
1.711
icon

Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
958
263
icon

Управление на качеството


Виж повече
1.484
367
icon

Услуги


Виж повече
908
476
icon

Фармацевтична промишленост


Виж повече
1.647
391
icon

Химическа промишленост


Виж повече
850
357
icon

Човешки ресурси


Виж повече
1.311
948