Basic

резултатите се показват на екрана

Professional

PDF, автоматично изпратен на вашия имейл адрес

Premium

анализ, генериран след консултация от нашия екип

безплатно

Сравни заплатата си

100 BGN без ДДС

Поръчка

по договаряне

Поръчка
Заплата за позиция според:
  • регион
Заплата за позиция според:
  • регион
  • образование
  • трудов стаж
  • размер на компанията
  • бизнес сектор
Заплата за позиция според:
  • регион
  • образование
  • трудов стаж
  • размер на компанията
  • бизнес сектор

Персонализирани критерии
  • региони
  • трудов стаж
Обща заплата Обща заплата и нейните компоненти
Разпределение на респондентите по нива на заплати
Съдържание на анализа по договаряне
Достъп до онлайн приложението за проучване на заплати
Средна заплата Средна заплата и основни персентили (1-ви децил, 1-ви квартил, медиана, 3-ти квартил, 9-ти децил)
Подробно описание на всичките 16 наблюдавани нефинансови придобивки, които се предоставят
Анализ на финансовите придобивки
Информация за компаниите, представени в извадката Информация за компаниите, представени в извадката
Сравнение на заплатите с преки конкуренти
Поддръжка по имейл и телефон
безплатно 100 BGN без ДДС по договаряне
Сравни заплатата си Пример за резултат → Поръчка Пример за резултат → Поръчка